2011 YGS Sorularının Konulara Göre Analizi

 

 2011 YGS Soru Analizleri

2011 YGS Türkçe Bölümü 

Türkçe Soru Yorumları 
Sorular YGS Müfredatına Uygun Olarak Sorulmuştur. Soruların Çoğu Beklenildiği Gibi Anlam Sorularından Oluşmuştur. 2010 YGS Deki Paragraf Sorularına Göre Daha Kısa Ve Anlaşılır Olduğu Görülmektedir. Dil Bilgisi Konuları Taranırken Karma Soru Tipi Tercih Edilmiştir. 
Yazım Yanlışı Ve Noktalama İşareti Sorularında TDK İmla Kılavuzu Dikkate Alınmıştır. 2010 YGS İle Soru Dağılımı Aynı Olup Anlam Ve Sorularının Daha Kolay Olduğu Söylenebilir. 
 

2011 YGS Türkçe Bölümü Soru Analizi

Bilgi Sorusu 10 Adet 
Yorum Sorusu 20 Adet 

2011 YGS Türkçe Bölümü Soruların Konulara Göre Dağılımı 
• Sözcük Anlamı 4 Soru 
• Cümle Anlamı 6 Soru 
• Paragraf 20 Soru 
• Anlatım Bozukluğu 1 Soru 
• Yazım Kuralları 2 Soru 
• Noktalama İşaretleri 2 Soru 
• Ses Olayları 1 Soru 
• Dil Bilgisi 5 Soru 

 

2011 YGS Sosyal Bilimler Bölümü

2011 YGS Sosyal Bilimler Tarih Soru Yorumları

2011 YGS Tarih Soruları Önceki Yıllarda Olduğu Gibi Müfredata Uygun Olduğu Görülmüştür. Soruların Çoğunluğu Kolay Ve Yoruma Dayalım Sorulardan Oluşmuştur. Adayları Zorlayacak Soru Yoktu. 
 

2011 YGS Sosyal Bilimler Tarih Soru Analizi

Bilgi Sorusu 3 Adet 
Yorum Sorusu 14 Adet 

2011 YGS Sosyal Bilimler Tarih Soruların Konulara Göre Dağılımı 
• Tarih Bilimine Giriş 1 Soru 
• İslam Öncesi Türk Tarihi 1 Soru 
• İslam Tarihi 1 Soru 
• Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 1 Soru 
• 19.Yy’da Osmanlı Devleti 2 Soru 
• Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti 1 Soru 
• Dünya Savaşı 2 Soru 
• Kurtuluş Savaşına Hazırlık 1 Soru 
• Mondros Ateşkesi-İşgaller 1 Soru 
• TBMM Dönemi 1 Soru 
• Kurtuluş Savaşı 1 Soru 
• İnkılaplar 2 Soru 
• Atatürk İlkeleri 1 Soru 
• Milli Güvenlik Bilgisi 1 Soru 

2011 YGS Sosyal Bilimler Coğrafya Soru Yorumları

Coğrafya Soruları Müfredata Uygun Olup 9-10.Sınıf Konularını İçermiştir. 2010 YGS Den Farklı Olarak Türkiye Fiziki Coğrafyası Ağırlıklı Sorular Gelmiştir. Gelen Sorulardan 2 Tanesi Yorum Ağırlıklı Diğerleri Bilgi Ve Yorum Sorularından Oluşmuştur. 2 Sorunun Seçiciliği Türkiye’nin Yer Şekilleri İle İlgili Detay Gerektirmektedir. Güncel Olarak İleri Saat Uygulaması İle İlgili Soru Gelmiştir. 
 

Coğrafya Soruların Konulara Göre Dağılımı 
• Ortak Saat Ve Dünya’nın Şekli Ve Hareketleri 1 Soru 
• Harita Bilgisi 1 Soru 
• İklim Bilgisi 1 Soru 
• Dünya’nın İklim Zenginliği 1 Soru 
• Türkiye’nin İklimi 2 Soru 
• Jeolojik Devirler 1 Soru 
• Türkiye’nin Yer Şekilleri 3 Soru 
• Doğal Ve Beşeri Bölgelerin Oluşturulması 1 Soru 
• Çevre Ve Toplum 1 Soru 
• Dünyada Nüfus Artışı 1 Soru 
• Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 Soru 


2011 YGS Sosyal Bilimler Felsefe Soru Yorumları

Felsefe Soruları, Soruların Zorluğu Ve Konulara Göre Dağılımı Açısından 2010 YGS İle Benzerlik Oluşmaktadır.

Bazı Sorular Kavrama Ve Yorumlama Becerisiyle Birlikte Bilgi Gerektirmektedir. Sorular, Öğrencileri Öncelikle Felsefenin Temel Bilgi Ve Kavramlarını Bilmelerini, Buna Bağlı Olarak Anlama Ve Kavrama Becerilerini Ölçmektedir. 
 

Felsefe Soru Analizi

Bilgi + Yorum Sorusu 6 Adet 
Bilgi Sorusu 1 Adet 
Yorum Sorusu 2 Adet 

Felsefe Soruların Konulara Göre Dağılımı 
• Felsefe’nin Alanı 2 Soru 
• Bilgi Felsefesi 1 Soru 
• Bilim Felsefesi 1 Soru 
• Varlık Felsefesi 2 Soru 
• Ahlak Felsefesi 1 Soru 
• Siyaset Felsefesi 1 Soru 
• Sanat Felsefesi 1 Soru 

 

2011 YGS Temel Matematik Bölümü

Matematik(Cebir) Soru Yorumları

2011 YGS Matematik Soruları Önceki Yıla Göre Zorluk Derecesi Artmıştır. Matematik Sorularının İşlem Ağırlıklı Olduğu Görülmüştür. Problem Sorularının Çokluğu Göze Çarpmaktadır. Sürpriz Soru Gelmemiştir. Sorular Sözel Ve Meslek Liseli Adayların Zorlanabileceği Niteliktedir. 
 

2011 YGS Temel Matematik Bölümü Soruların Konulara Göre Dağılımı 
• Sayılar 4 Soru 
• Basamak Kavramı 1 Soru 
• Bölünebilme Kuralları 1 Soru 
• Obeb-Okek 1 Soru 
• Mutlak Değer 1 Soru 
• Üslü İfadeler 3 Soru 
• Köklü İfadeler 1 Soru 
• Oran-Orantı 3 Soru 
• Problemler 10 Soru 
• Mantık 1 Soru 
• Çarpanlara Ayırma 3 Soru 
• Olasılık 1 Soru 
• Fonksiyonlar 2 Soru 
• İşlem 1 Soru 


Geometri Soru Yorumları

2010 YGS Geometri Bölümündeki Sorular Müfredata Uygun Sorulmuştur. Soru Metinlerindeki İfadeler Net Ve Anlaşılır Olduğu Görülmüştür. Soru Tipi Olarak Önceki Yıl İle Benzerlik Bulunmaklar Birlikte, 2010 YGS De 3 Adet Grafik Okuma Sorusuna Karşılık Bu Yıl Grafik Okumadan Hiç Soru Gelmemiştir.

Genel Olarak Kolay Olan Sorulardan 3 Tanesi Seçici Soru Niteliğinde Olmuştur. 
Analitik Geometrideki Döndürme Sorusu Sınava Giren Öğrencilerin Doğrudan Gördüğü Bir Bilgiye Dayamamaktadır. Kendi Yorum Kabiliyetleri Ve Benzerlik Yardımı İle Soruyu Çözebilirlerdir. Döndürme Konusu 10.Sınıf Müfredatında Bulunmaktadır. 
Güncel Hayattan Sorulara Da Sınavda Yer Verilmiştir. 
 

Geometri Soruların Konulara Göre Dağılımı 
• Üçgende Açı 1 Soru 
• Üçgende Benzerlik 1 Soru 
• Eşkenar Dörtgen 1 Soru 
• Çember 2 Soru 
• Analitik Geometri 2 Soru 

 

2011 YGS Fen Bilimleri Bölümü

2011 YGS Fen Bilimleri Fizik Soru Yorumları 


2011 YGS De Fizik Branşından 14 Soru Soruldu. Bu Soruların Büyük Bir Bölümü Düşünme Ve Yorum Yeteneğini Ölçen Temel Kavramlardan Oluşan Sorulardı. Fizik Sorularından Bazılarını Çözerken Konu İle İlgili Formülleri Hatırlamak Ve Gerekli Matematiksel İşlemleri Dikkatlice Uygulamak Gerekiyordu. Özellikle Derslerde Anlatılan Ancak Şu Ana Kadar Üniversite Sınavlarında Hiç Soru Sorulmamış Olan Görünür Derinlikle İlgili Soruda Öğrenciler Zorlanmış Olabilir. 
 

Fizik Soruların Konulara Göre Dağılımı 
• Mekanik 4 Soru 
• Elektrik Ve Manyetizma 3 Soru 
• Optik 2 Soru 
• Sıvıların Kaldırma İlkesi 1 Soru 
• Madde Ve Özellikleri 2 Soru 
• Isı Ve Sıcaklık 2 Soru 

2011 YGS Fen Bilimleri Kimya Bölümü Soru Yorumları

2011 YGS’de Kimya Branşındaki Sorular 9. Sınıf Müfredatına Uygundu. Sorular Zorluk Ve Tarz Olarak Önceki Yıllarla Aynı Düzeydeydi. Önceki Yıllarda Çıkmış Soruları Çözen Öğrenciler Sınavda Zorlanmamıştır.

Öğrencileri Zorlayacak Soru Yer Almamaktaydı. Genel Olarak Sorular ÖSYM’nin Önceki Yıllarda ÖSS’de Çıkan Sorularının Benzeridir. 
 

Kimya Soru Analizi

Bilgi Sorusu 3 Adet 
Yorum Sorusu 10 Adet 
 

Kimya Soruların Konulara Göre Dağılımı 
• Madde Ve Özellikleri 3 Soru 
• Atomun Yapısı 2 Soru 
• Periyodik Tablo Ve Bağlar 4 Soru 
• Mol Kavramı 2 Soru 
• Bileşikler 1 Soru 
• Çözünürlük 1 Soru 

2011 YGS Fen Bilimleri Biyoloji Soru Yorumları

Bu Bölümdeki Sorular YGS Sınavına Katılan Tüm Öğrencilere Hitap Etmekten Uzak Olmuş. Sistemler Konusunda Gelen Sorular Sadece Sayısal Öğrencilerin Cevaplayabileceği Düzeyde Sorulmuş. Bu Sınava Giren Tüm Son Sınıf Öğrencilerinin 9.Sınıfta Gördüğü Müfredatın Çoğundan Soru Sorulmamıştır. Bazı Sorular Müfredatın Dışında Bilgi Gerektirmektedir. Genel Olarak Sorular Biyolojinin YGS Formatına Uymamaktadır. 
 

Biyoloji Soruların Konulara Göre Dağılımı 
• Canlıların Temel Bileşenleri 1 Soru 
• Hücre 2 Soru 
• Ekoloji Kanunları 1 Soru 
• Bitki Fizyolojisi 2 Soru 
• Dolaşım Sistemi 1 Soru 
• Solunum Sistemi 1 Soru 
• Madde Geçişleri 1 Soru 
• Bitkilerde Üreme 1 Soru 
• Kalıtım Ve Evrim 2 Soru 
• Hücre Bölünmeleri 1 Soru


https://www.tomarzalisesi.k12.tr/