2012 YGS SORU DEĞERLENDİRMESİ

 

Unutulmamalı:

     YGS’yi istediği gibi sonuçlandıran adaylarda bir rahatlama gözlenirken, sınavı istediği şekilde sonuçlanmayan adaylarda ise bir huzursuzluk gözlenmektedir. Sınavın beklenilenin altında geçen öğrencilerin morallerini bozmadan LYS çalışmalarını planlamaları gerekir.

     Sınav sistemine yönelik YGS ve LYS’lerle bir bütünlük oluşturmaktadır. YGS’nin LYS’lere etkisi maksimum % 40 oranındadır. Geriye net yapma oranına göre başarıyı değiştirebilecek % 65 - 70.  bir dilim kalmaktadır.

     Adaylar bundan sonraki kalan iki buçuk aylık bir zamanı iyi bir biçimde değerlendirerek hedeflerine rahatlıkla ulaşabilecekler. Bundan dolayı YGS’si beklentilerinin altında geçenler için moral bozmaya kesinlikle gerek yoktur. Bütün bunların telafisi mümkündür. YGS’ iyi geçen adaylar için de bunun anlamlı olması için mutlaka aynı başarıyı LYS’lerde de göstermeleri gerekiyor. Bundan dolayı hedefli öğrenciler için asıl bundan sonraki süreç önemli olmaktadır.

 

2012 YGS SORU YORUMLARI

 

2012 YGS TÜRKÇE BÖLÜMÜ

 

Türkçe soru yorumları :

2012 YGS soruları YGS müfredatına uygun olarak sorulmuş fakat soru dağılımlarında önceki yıllara göre farklılık olduğu görülmüştür. Geçmiş yıllarda sorulan ‘Yazım Kuralları’ ve ‘Anlatım Bozukluğu’ndan hiç soru gelmemiştir. Paragraf sorularının sayıca fazla olması öğrencilere zaman kaybettirmiştir. Daha önce en çok 8 adet gelen paragrafta yardımcı düşünceden bu yıl 13 adet soru gelmiştir.

 

Soruların konulara göre dağılımı

Sözcük anlamı ve söz yorumu                             2 Soru

Deyim ve atasözü                                              1 Soru

Cümle anlamı- kavramlar                                    3 Soru

Cümle anlamı- karma                                         2 Soru

Cümle yorumu                                                 2 Soru

Paragraf anlatım teknikler                                    3 Soru

Paragrafta yapı                                                  3 Soru

Paragraf konu ana düşünce                                 4 Soru

Paragraf yardımcı düşünce                                  13 Soru

Karma dil bilgisi                                                 4 Soru

Cümle ögeleri                                                    1 Soru

Ses bilgisi                                                          1 Soru

Noktalama işaretleri                                           1 Soru

 

 

2012 YGS SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

 

Tarih soru yorumları :

2012 YGS Tarih sorularında bu yıl yorum gerektiren öncüllü soru sayısını azaltarak soruların zorluk dereceleri nispeten kolaylaştırıldığı gözlenmiştir. Seçici diyebileceğimiz 2 soru sorulmuştur. Ehl-i hiref ve UNESCO gibi kavramlar ilk kez kullanılmıştır. Fakat bu kavramları bilmemek sorunun çözümüne mani olmamıştır. Olumsuz soru köküne dayalı ve tek cümleden ibaret sorularla daha fazla karşılaşılmıştır.

Soruların konulara göre dağılımı

Tarih bilimine giriş                                                    1 soru

İslam Öncesi Türk Tarihi                                           1 soru

İslam Tarihi                                                             1 soru

Türk Dünyası                                                          1 Soru

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi                             1 soru

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi                               1 Soru

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti                                   1 soru

20. yüzyılda Osmanlı Devleti                                    1 soru

Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi                              1 soru

I. TBMM dönemi                                                   1 soru

Kurtuluş savaşı                                                       3 soru

İnkılaplar                                                               2 soru

Dış Politika                                                            1 soru

Milli güvenlik bilgisi                                                 1 soru

 

 

Coğrafya soru yorumları :

Coğrafya soruları müfredata uygun olup 9-10.sınıf konularını içermiştir. 2011 YGS den farklı olarak Türkiye Fiziki Coğrafyası ağırlıklı sorular gelmiştir. Gelen sorulardan 2 tanesi yorum ağırlıklı diğerleri bilgi ve yorum sorularından oluşmuştur. 2 sorunun seçiciliği Türkiye’nin Yer şekilleri ile ilgili detay gerektirmektedir. Güncel olarak ileri saat uygulaması ile ilgili soru gelmiştir.

Soruların konulara göre dağılımı

İzohip-Ölçek                                                               1 soru

Yerel Saat                                                                   1 soru

Tarih değiştirme çizgisi                                                  1 soru

Yükselti-Sıcaklık ilişkisi                                                  1 soru

Nem                                                                          1 soru

Rüzgarlar                                                                    1 soru

Levha hareketleri                                                         1 soru

Akarsular                                                                    1 soru

Doğa-İnsan etkileşimi                                                    1 soru

Türkiye nüfusu                                                           1 soru

Yerleşmeyi etkileyen faktörler                                       1 soru

Türkiye'de ekonomik faaliyetler                                    1 soru

Ortak payda: Bölge                                                    1 soru

 

Felsefe soru yorumları :

2011 YGS ve 2010 YGS Felsefe soruları dikkate alındığında bu yılki Felsefe sorularının daha kolay olduğu söylene bilir. Önceden ‘(Türkçe) Paragraf sorularını çözebilen Felsefe sorularını da çözebilir’ anlayışlı vardı. Ancak bu yılki sorular felsefi terminoloji ve felsefi düşünüşe ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

Bazı sorular kavrama ve yorumlama becerisiyle birlikte bilgi gerektirmektedir. Sorular, öğrencileri öncelikle felsefenin temel bilgi ve kavramlarını bilmelerini, buna bağlı olarak anlama ve kavrama becerilerini ölçmektedir.

 

Soruların konulara göre dağılımı

Felsefe'nin alanı                                                        2 soru

Bilgi felsefesi                                                            1 soru

Bilim felsefesi                                                           1 soru

Varlık felsefesi                                                          2 soru

Ahlak felsefesi                                                          1 soru

Siyaset felsefesi                                                         1 soru

Sanat felsefesi                                                           1 soru

 

 

2012 YGS TEMEL MATEMATİK BÖLÜMÜ

 

Matematik(Cebir) soru yorumları :

2012 YGS matematik soruları önceki yıla göre daha kolay sorulardan oluşmuştur. Matematik sorularının işlem ağırlıklı olması zor olmadığı halde çözümler için vakit aldırmıştır. Denklem kurmadan mantık yürütülerek çözülebilecek sorular da sorulmuştur. Soruların % 30’u kolay, % 60’ı orta ve % 10’u zor seviyede olmuştur. Matematik adına sürpriz diyebileceğimiz bir soru sorulmamıştır.

Soruların konulara göre dağılımı

Sayı basamakları                                                       2 soru

Bölen sayıları, OBEB OKEK                                        3 Soru

Ondalıklı sayılar                                                        1 soru

Basit eşitsizlikler                                                        1 soru

Mutlak değer                                                            1 soru

Üslü ifadeler                                                             2 soru

Köklü ifadeler                                                            2 soru

Oran orantı                                                               3 soru

Denklem çözme                                                         5 soru

Denklem kurma problemleri                                         8 soru

Kümeler                                                                   1 soru

Fonksiyonlar                                                              1 soru

İşlem                                                                         1 soru

Olasılık                                                                      1 soru

 

Geometri soru yorumları :

2012 YGS Geometri bölümündeki sorular müfredata uygun sorulmuştur. Sınavda bir adet soru Matematik soruları içerisinde olmak üzere Geometri adına toplamda 9 adet soru sorulmuştur. Çok kolay diyebileceğimiz soru bulunmayıp soruların zorluk derecesi genel de orta ve üzeri bir seviyede gelmiştir.

Analitik geometrideki geçen yılki gibi döndürme sorusu sorulmuş ve bu soru ile birlikte alanları eşit olan kare-dikdörtgen soruları seçici diyebileceğimiz sorular olarak gelmiştir. Diğer sorular genel olarak dikkat gerektiren sorulardan oluşmuştur.

Soruların konulara göre dağılımı

Üçgende benzerlik                                                  1 soru

Düzgün altıgen                                                       1 soru

Eşkenar dörtgen                                                     1 soru

Çemberde uzunluk                                                  1 soru

Dairede alan                                                          1 soru

Katı cisimler                                                          2 soru

Analitik geometri                                                   2 soru

 

 

2012 YGS FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Fizik soru yorumları :

2012 YGS Fizik sınavında 14 soru soruldu. Bu soruların tamamı ilköğretim ve lise müfredatını kapsıyordu. 2012 YGS sınavında sorulan Fizik sorularının konulara göre dağılımının orantılı olmadığı, geçen yıllara göre daha farklı olduğu söylenebilir. Sınavın soru dağılımı aşağıdaki gibidir.

2012 YGS sınavında sorulan sorularda hatalı ya da tartışmaya açık soru yoktu. İlköğretimde okutulan fen bilgisi dersi ile liselerde okutulan Fizik dersinin müfredatı geçen 7 yıllık zamanda aşama aşama değişmişti. Bu değişen müfredata göre eğitim gören öğrenciler ilk kez YGS sınavına girdiler. Sorular incelendiğinde hem eski müfredata göre eğitim alan mezun öğrenciler hem de yeni müfredata göre eğitim alan 12.sınıf öğrencilerinin ortak konularından soru sorulduğu görünüyor. Yani yeni müfredatı kapsayan soru yoktu. Sorular sınava giren tüm öğrencilerin eğitim aldığı alanı kapsar nitelikteydi.

2012 YGS sınavında sorulan Fizik sorularını sayısal alanda ders gören öğrenciler biraz zorlansalar da yapabilirlerdi. Ancak bazı sorular (basınç, sıvıların kaldırma ilkesi, enerji vb.) meslek lisesi, eşit ağırlık ve sözel alanlarda eğitim gören öğrencilerinin çok üstündeydi.

Soruların konulara göre dağılımı

Elektrik                                                                   3 Soru

Optik                                                                     2 Soru

İş ve Enerji                                                              2 Soru

Genleşme                                                                1 Soru

Mıknatıslık                                                               1 Soru

Basınç                                                                     1 Soru

Madde ve Özellikleri                                                  1 Soru

Sıvıların kaldırma ilkesi                                                1 Soru

Tork                                                                        1 Soru

Bağıl hareket                                                             1 Soru

 

2012 YGS sınavında sorulan sorularda hatalı ya da tartışmaya açık soru yoktu. İlköğretimde okutulan fen bilgisi dersi ile liselerde okutulan Fizik dersinin müfredatı geçen 7 yıllık zamanda aşama aşama değişmişti. Bu değişen müfredata göre eğitim gören öğrenciler ilk kez YGS sınavına girdiler. Sorular incelendiğinde hem eski müfredata göre eğitim alan mezun öğrenciler hem de yeni müfredata göre eğitim alan 12.sınıf öğrencilerinin ortak konularından soru sorulduğu görünüyor. Yani yeni müfredatı kapsayan soru yoktu. Sorular sınava giren tüm öğrencilerin eğitim aldığı alanı kapsar nitelikteydi.

2012 YGS sınavında sorulan Fizik sorularını sayısal alanda ders gören öğrenciler biraz zorlansalar da yapabilirlerdi. Ancak bazı sorular (basınç, sıvıların kaldırma ilkesi, enerji vb.) meslek lisesi, eşit ağırlık ve sözel alanlarda eğitim gören öğrencilerinin çok üstündeydi.

 

Kimya soru yorumları :

Sorular önceki yıllara paralel olarak aynı tarz ve zorlukta gelmiştir. Yenilenen kimya müfredatını içeren sorular da sorulmuştur. Sorular oldukça kolay ve anlaşılır olup öğrencileri zorlayacak soru yer almamaktaydı.

Soruların konulara göre dağılımı

Madde ve Özellikleri                                            2 Soru

Maddelerin Ayrıştırılması                                      1 Soru

Atomun Yapısı                                                    1 Soru

Bağlar                                                                1 Soru

Bileşikler                                                             3 Soru

Kimyasal Değişimler                                              2 Soru

Hayatımızda Kimya                                               1 Soru

Kimya Kanunları                                                   1 Soru

Çözünürlük                                                          1 Soru

 

 

Biyoloji soru yorumları :

Geneli itibariyle biyoloji sorularının, ilköğretim ve 9. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlandığı gözlenmiştir. Basit temel bilgileri kullanarak yorum yapmaya dayalı sorular çoğunlukta sorulmuştur. Sadece bilgi ile çözülebilecek Sistemler ve Bitkilerde üreme konularından birer soru sorulmuştur. Soruların % 50’si tüm adayların cevaplayabileceği nitelikte sorulardan oluşmuştur. Yeni müfredatla ilgili doğrudan bilgiye dayalı her hangi bir soru sorulmamıştır.

Soruların konulara göre dağılımı

Canlıların temel bileşenleri                                   1 soru

Hücre                                                               1 soru

Nükleik Asitler                                                   1 soru

Bitki fizyolojisi                                                    2 soru

Evrim                                                                1 soru

Canlı gruplarının genel özellikleri                            2 soru

Enzimler                                                            1 soru

Metobolizma                                                      1 soru

Sistemler                                                            1 soru

Ekoloji                                                               1 soru

Kalıtım                                                               1 soru

 

 

( Alıntıdır: FEM dershaneleri ) 


https://www.tomarzalisesi.k12.tr/