Üniversiteye Girişte Uygulanan Katsayının Kaldırılması Ne Anlama Geliyor? Nasıl Yorumlanmalı?

Öncelikle karışıklığı gidermek için bir konuya dikkat çekilmesi gerekiyor. Basın ve yapılan açıklamalarda katsayı uygulamasının kaldırıldığı öne çıkartılıyor. Oysa kaldırılan katsayı uygulaması değil, katsayı farkıdır. Yani üniversite adayları ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının belirli bir katsayı ile çarpılmak suretiyle elde edilen puanı yine alacaklardır. Fakat bu katsayı artık her aday için eşit olacaktır. Böylece hiçbir aday dezavantajlı duruma düşmeyecek ve üniversite adayları hangi lise ya da hangi alan mezunu olursa olsun istediği her programı herhangi bir puan kaybına uğramadan tercih edebilecektir.

     Her adaya eşit olarak uygulanacak katsayı ise 0,12 olarak belirlendi. Hangi lise türü ya da hangi alan mezunu olursa olsun her adayın ağırlıklı orta öğretim başarı puanı 0,12 katsayısı ile çarpılarak ham puanına eklenecek ve böylece yerleşme puanı hesaplanacaktır. Bilindiği üzere önceki sistemde adayların alan içi tercihlerinde 0,15 alan dışı tercihlerinde ise 0,12 katsayısı uygulanıyordu.

     Katsayı farkının kaldırılması genel lise mezunları için de çok büyük avantaj oluşturmuştur. Genel lise öğrencileri de sınavdan 3 yıl önce seçtiği ya da seçmek zorunda kaldığı alana mahkûm edilmeyeceklerdir. Katsayı farkının kalkması ile birlikte alan içi ve alan dışı uygulaması da otomatikman kalkmış olacak ve böylece adaylar hangi alanda olursa olsun istediği bölümü herhangi bir puan kaybına uğramadan tercih edebileceklerdir. Bir sayısalcı puan kaybı yaşamadan hukuk ve pdr gibi programları yazabilecek, bir eşit ağırlıkçı tıp, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi programları herhangi bir puan kaybına uğramadan tercih edebilecek ve yine bir sözelci mühendislik ve hukuk programlarını hiçbir puan kaybına uğramadan tercih edebilecektir.

     Görüldüğü gibi üniversiteye yerleşme sisteminde uygulanan katsayı farkının kaldırılması bütün üniversite adayları için avantajlı sonuçlar doğurmuş ve bu kararla her aday eşit koşullarda değerlendirilerek yükseköğretimde fırsat eşitliği adına çok anlamlı ve değerli bir adım atılmıştır.YENİ KATSAYIYA GÖRE OKULDAN KAÇ PUAN ALINACAK?     
Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) en büyüğü 500, en küçüğü 100 olacak şekilde hesaplanacak. Yerleştirme puanları hesaplanırken hangi alandan mezun olduğuna bakılmaksızın tüm adayların AOBP’leri 0,12 ile katsayısı ile çarpılacak.

OKULDAN ALINACAK PUANLAR:

 

AOBP: 100 ile 500 arası x 0,12 = EN AZ 12 PUAN, EN FAZLA 60 PUAN

 

     Yeni düzenlemede ek puanlarla ilgili bir değişiklik yok.

     Adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanlar kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde AOBP’leri 0,06 ek katsayısı ile çarpılacak.

 

Öğretmen Liseleri veya Meslek Liselerinin Ek Puanları:

AOBP: 100 ile 500 arası x 0,06 = EN AZ 6 EK PUAN, EN FAZLA 30 EK PUAN

şeklinde olacaktır.


https://www.tomarzalisesi.k12.tr/