ÖSS'de KONULARINA GÖRE SORU DAĞILIMLARI

 

TÜRKÇE - EDEBİYAT

 

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

Sözcükte/Söz Öbeklerinde Anlam 

3

-

3

-

4

-

Cümlede Anlam 

5

-

5

-

4

-

Paragraf Bilgisi 

13

-

12

-

14

-

Anlatım Biçimleri 

-

-

2

-

1

-

Atasözü ve Deyimler 

-

-

-

-

-

-

Sözcük Türleri 

4

-

-

-

-

-

Sözcükte Yapı 

-

-

-

-

-

Cümlenin Öğeleri 

-

-

1

-

-

-

Cümle Türleri 

-

-

-

-

1

-

Fiillerde Çatı 

-

-

-

-

-

-

Ses Bilgisi 

-

1

3

-

3

-

Yazım ve Noktalama 

2

-

2

-

2

-

Anlatım Bozuklukları 

3

-

2

-

1

-

EDEBİYAT KONULARI

-

-

-

-

-

-

Divan Edebiyatı-Halk Edebiyatı

-

1

-

-

-

-

Yazın Türleri

-

1

-

5

-

3

Şiir Bilgisi

-

1

-

-

-

-

Batı Etkisinde Türk Edebiyatı (Tanzimat)

-

3

-

-

-

-

Edebiyat-ı Cedide

-

2

-

-

-

-

Beş hececiler

-

1

-

-

-

-

Klasik Türk Edebiyatı

-

1

-

9

-

12

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

-

2

-

-

-

-

Şiir Türleri

-

1

-

-

-

-

Edebi Sanatlar

-

1

-

-

-

-

Edebi Akımlar

-

1

-

1

-

1

Batı Edebiyatı

-

1

-

2

-

1

TOPLAM 

30

17

30

17

30

17

 

 

TARİH (GENEL) 

 

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

Tarihe Giriş, Tarih Devirleri İlkçağ Medeniyetleri 

1

-

1

-

1

-

Genel Türk Tarihi 

1

3

-

-

-

-

Ortaçağda Avrupa 

-

-

1

2

1

2

İslam Tarihi 

1

3

1

4

1

3

Kuruluş ve Yükseliş Devri 

-

-

-

-

-

1

Duraklama ve Gerileme Dönemleri 

1

-

-

-

1

1

Ayaklanma ve Islahat Hareketleri 

1

1

-

-

-

-

Dağılma Dönemi 

-

5

2

2

1

1

Yeni ve Yakınçağda Avrupa 

-

-

-

-

-

-

Osmanlı ve Tarih Kurumları Kültür ve Uygarlık 

-

1

-

5

-

3

TOPLAM 

5

13

5

13

5

11

 

  

TARİH (İNKILAP TARİHİ) 

 

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

20.yy Başlarında Osmanlı İmparatorluğu 

-

-

-

-

-

-

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 

2

-

2

-

1

-

Muharebeler ve Sonuçlar,Antlaşmalar

2

-

2

-

2

-

İnkılaplar 

-

-

3

-

1

-

İlkeler 

2

-

-

-

3

-

Dış Politika, İç Politika 

1

-

-

-

1

-

2. Dünya Savaşı 

1

-

-

-

-

-

TOPLAM 

8

0

7

0

8

0

 

 

 

 

 

 

 

TARİH (MİLLİ GÜVENLİK) 

 

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

Milli Güvenlik (Tüm Konular) 

-

-

1

-

-

-

TOPLAM 

0

0

1

0

0

0

 

 

  

COĞRAFYA 

 

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

Harita Bilgisi 

-

-

1

-

-

-

Dünyanın Şekli ve Hareketleri 

-

-

2

-

1

-

Coğrafi Konum 

-

3

1

-

1

-

İklim Bilgisi 

2

-

1

-

1

-

İç ve Dış Kuvvetler (Yer Şekilleri) 

2

3

1

-

1

-

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

-

1

-

-

-

-

Türkiye'nin İklimi 

1

1

-

2

2

-

Türkiye'nin Yerşekilleri 

-

-

-

1

3

-

Coğrafi Bölgeler 

-

1

1

2

2

-

Türkiye'nin Ekonomisi 

2

-

-

-

-

-

Genel Ekonomi ve Coğrafya 

1

4

1

3

5

-

Nüfus ve Yerleşme ,Ulaşım

-

2

2

-

1

-

Grafik-Tablo Yorumu

2

-

-

-

-

-

Ülkeler Coğrafyası 

-

-

-

7

-

7

TOPLAM 

10

15

10

15

17

7

 

 

FELSEFE-PSİKOLOJİ-SOSYOLOJİ-MANTIK

 

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

İnsan Bilgisi Düşünüş 

2

-

2

-

1

-

Bilgi Kuramı (Epistemoloji) 

1

-

-

-

2

-

Sanat Felsefesi (Estetik) 

-

-

1

-

1

-

Etik (Ahlak) 

1

-

1

-

1

-

Siyaset Felsefesi 

1

-

-

-

-

-

Bilim Felsefesi 

1

-

2

-

1

-

Varlık Felsefesi

1

-

1

-

1

-

PSİKOLOJİ KONULARI

-

-

-

-

-

-

Öğrenme,Düşünme,Bellek

-

2

-

2

-

2

Organizma ve Çevresi

-

2

-

2

-

3

Savunma Mekanizmaları

-

1

-

-

-

-

SOSYOLOJİ KONULARI

-

-

-

-

-

-

Kültür

-

2

-

-

-

-

Sosyolojiye Giriş

-

1

-

5

-

2

Toplumsal Yapı ve Tabakalaşma

-

1

-

1

-

2

Sosyal Kurumlar

-

1

-

-

-

1

MANTIK KONULARI

-

 

-

-

-

-

Sembolik mantık

-

2

-

5

-

5

Önermeler Arası İlişkiler

-

1

-

-

-

-

Kavramlar Arası İlişkiler

-

1

-

-

-

-

Tanım ve Bölme

-

1

-

-

-

-

TOPLAM 

7

15

7

15

7

15

 

 

GEOMETRİ 

 

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

Geometrik Kavram, Üçgen 

2

3

1

-

1

2

Çemberin İncelenmesi 

4

3

2

4

2

3

Dörtgen, Çokgenler 

1

2

1

4

2

3

Geometrik Yer 

-

-

-

-

-

-

Uzay Geometrisi, Katı Cisimler Alan, Hacim 

1

1

-

1

-

1

Analitik Geometri

2

-

3

-

3

-

TOPLAM 

10

9

7

9

8

9

 

 

MATEMATİK 

  

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

Sayılar- Bölünebilme-Mutlak değer

7

-

9

-

2

-

Üslü Sayılar 

2

-

3

-

1

-

Köklü Sayılar 

-

-

1

-

1

-

Oran ve Orantı 

-

-

1

-

1

-

Problemler 

7

-

6

-

4

-

Kümeler 

-

-

-

-

1

-

Bağıntı, Fonksiyon, İşlem 

-

2

-

1

-

-

Modüler Aritmetik- Matematik Sistemleri 

-

-

-

-

-

-

Çarpanlara Ayırma 

2

2

2

2

-

-

Polinomlar 

-

1

-

-

-

-

2. Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler 

1

2

-

-

-

-

Trigonometri 

-

3

-

-

-

-

Logaritma 

-

1

-

-

-

-

Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık 

1

-

1

-

-

-

Karmaşık Sayılar 

-

1

-

-

-

-

Toplam ve Çarpım Sembolü

-

-

-

-

-

-

Diziler ve Seriler

-

-

-

-

-

-

Özel Tanımlı Fonksiyonlar

-

-

-

-

-

-

Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik

-

2

-

-

-

-

Türev

-

3

-

-

-

-

İntegral

-

3

-

-

-

-

Matris ve Determinant (lineer cebir)

-

1

-

-

-

-

TOPLAM 

20

21

23

3

10

0

 

 

 

 

 Tamamlanacak (EKSİK)

FİZİK 

 

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

Birim Sistemleri

 

 

 

1

-

-

Vektör- Kesişen Kuvvetler 

-

-

-

-

1

-

Ağırlık Merkezi ve Paralel Kuvvetler 

1

1

1

-

1

-

Basit Makineler 

-

-

-

-

1

-

İş-Güç-Enerji 

1

1

2

1

1

1

Özkütle- Sıvının Kaldırma Kuvveti 

1

-

2

-

1

-

Katı, Sıvı ve Gaz Basıncı 

2

-

1

-

1

-

Isı, Genleşme, Hal Değişimi 

1

-

1

-

1

-

Elektriklenme ,Alan

1

2

1

2

1

-

Elektrostatik Kuvvet 

-

-

-

-

1

-

Elektrik Akımı,Üreteç, Direnç, Lamba 

1

1

1

1

1

1

Alternatif Akım

-

1

-

-

-

1

Yansıma 

3

-

1

-

1

1

Kırılma 

-

1

1

1

Gölge 

-

1

-

-

Işık Teorileri

-

2

 

1

-

-

Fotoelektrik-Compton Olayı

-

-

-

-

-

1

Yüklü Parçacıkların Hareketi

-

-

-

-

-

1

Aydınlanma

-

1

-

-

-

-

Mıknatıs Transformatör 

1

-

1

1

-

1

Hareket / Dinamik

1

-

2

1

1

2

Dairesel Hareket

-

-

-

-

-

1

Yeryüzünde Hareket

-

-

-

-

-

1

Ses 

-

-

-

-

-

-

Elektriksel Potansiyel 

-

-

-

-

-

-

İtme ve Momentum

-

2

-

1

-

-

Atomun Enerji Düzeyleri

-

1

-

1

-

-

Dalgalar

-

1

-

1

-

1

TOPLAM 

13

13

13

13

13

13

 

 

  

KİMYA 

 

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

Madde ve Maddenin Özellikleri 

-

-

2

-

-

-

Atomun Yapısı ve Periyodik Cetvel ,iyonlaşma enerj.

3

1

1

-

3

-

Mol Kavramı 

1

-

1

-

-

-

Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar 

1

-

2

-

1

-

Gazlar 

-

-

-

-

-

1

Çözünürlük,Çözeltiler 

3

-

2

1

3

1

Radyoaktiflik 

-

-

1

-

-

-

Kimyasal Tepkimelerde Entalpi 

-

-

-

-

-

1

Kimyasal Tepkimelerde Hız ,Denge

-

2

-

1

1

1

Asitler ve Bazlar 

-

1

-

2

-

1

İnd. ve Yükseltgenme Tep.(Redoks, Pil El., Aktiflik) 

-

1

-

1

-

1

Kimyasal Bağlar 

1

-

-

2

1

-

Organik Kimya

-

4

-

2

-

3

TOPLAM 

9

9

9

9

9

9

 

BİYOLOJİ 

 

ÖSS 

YILLARA GÖRE SORU SAYILARI

KONULAR 

2006

2007

2008

I

II

I

II

I

II

Canlılarda Beslenme 

-

-

-

-

-

-

Evrim ve Oluşum 

1

1

1

-

-

1

Besin ve Enzimler 

1

-

-

-

-

-

Hücre Yapısı ve Bir Hücreli Canlılar 

1

-

-

-

-

-

Dokular 

-

1

1

1

1

-

Solunum Fotosentez 

-

1

1

1

1

2

Hücre Bölünmesi, Hücre Yapısı

1

-

-

-

2

-

Yönetici Moleküller 

1

-

2

2

-

2

Sınıflandırma

-

-

-

-

1

-

Üreme ve Gelişme 

-

1

1

1

-

-

Kalıtım 

1

1

-

-

-

-

Sindirim Sistemi 

-

1

-

1

-

1

Taşıma Sistemleri 

-

-

-

-

-

-

Solunum Sistemleri 

-

-

-

-