İlgi ve Yetenek

İLGİ

İnsanlar yaptıkları her işten ya da etkinlikten doyum sağlamak isterler. İlgi herhangi bir zorlama olmadığı ya da sonucunda ödül vaat edilmediği halde yapılan etkinliklerden alınan doyumdur. Örneğin her koşulda seçmeli dersler arasından müziği seçiyorsanız, bu seçimde bir gruba dahil olmak gibi bir neden yoksa ya da öğretmen, arkadaş aile  vb. faktörler etkili değilse sizin müziği karşı ilginiz söylenebilir.

 

İlgi faaliyet alanı  genellikle yetenekli olunan alandır ya da yeteneğin olduğu alana ilgi duyulması doğaldır.

 

  İlgi alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 

 

·        Temel bilim ilgisi(fizik, kimya, biyoloji konularına duyulan ilgi)

 

·        Sosyal bilim ilgisi(sosyal olayları inceleme ve nedenlerini  

 

          araştırmak gibi davranışlarda ifadesini bulur)

 

·        Canlı varlık ilgisi(hayvan ve bitkilerin yaşayışını incelemek)

 

·        Mekanik ilgi(çeşitli alet ve makineler yapmak, işletmek ve   

 

          onarmak gibi davranışlarda ifadesini bulur.

 

·        İkna ilgisi(yazarlık, gazetecilik, diplomasi, pazarlama ve         

 

          reklamcılık)

 

·        Ticaret ilgisi(ticari alım-satım)

 

·        Edebiyat(dil, edebiyat, basın-yayın, gazetecilik, yazarlık)

 

·        Güzel sanatlar(resim, heykel, plastik sanatlar ve el sanatları)

 

·        Müzik(konservatuar eğitimi)

 

·        Sosyal yardım(sosyal yardım programı, tıp, sosyoloji, tıp,               

 

          psikoloji, çocuk  gelişimi ve eğitimi)

 


Bunlardan bazılarını yeteneklerle ilgisi çok fazladır. Örneğin müzik yeteneği ile müzik ilgisi  aynı anda kişide varsa o kişi büyük olasılıkla başarılı olacaktır.

 

YETENEK

Kalıtımla getirilen gizil gücün çevrenin olumlu etkisi ile ve eğitimle geliştirilmiş kısmını ifade eder. Yetenek eğitimden yararlanabilme ve öğrenme gücü olarak da tanımlanabilir. Öğrencinin içinde bulunduğu eğitim-öğretim yaşantısındaki noktaya kadar geliştirdiği becerilere bakarak sonraki eğitim sürecinden ne kadar yararlanabileceği konusunda  bir kanıya varılabilir.

               

Yetenekler  sözel, sayısal, şekil-uzay gibi farklı alanlarda kendini gösterebilir.

 

Bir kimse sayalar ili ilgili kavramları anlama ve akıl yürütmede başarılı olabilirken diğeri sözcüklerle ifade edilen kavramları kolay öğrenebilir.

  

SÖZEL YETENEK

 

Bu yetenek sözcüklerle ilgili kavramları öğrenebilme, sorunları çözebilme ve düşünceleri açık biçimde anlatabilme gücünü ifade eder. Bu yetenek sosyal ve dil bilimleri ile toplum bilimlerinde başarılı olabilmek için gereklidir.

 

SAYISAL YETENEK

 

Sayısal kavramları öğrenebilme sayılarla  ifade edebilime gücünü gösterir. Bütün temel bilimlerde(fizik, kimya, biyoloji, matematik) sağlık ve mühendislik gibi meslek alanlarında başarılı olabilmek için gereklidir.

 

ŞEKİL-UZAY YETENEĞİ

 

Bu yetenek şekiller arasındaki benzerlik ve ayrılıkları, şekillerdeki değişmelerin temelindeki ilkeyi algılayabilmeyi, üç boyutu görebilme gücünü ifade eder. Bütün mühendislik ve mimarlık alanlarında gereklidir.

 


https://www.tomarzalisesi.k12.tr/