İlgiler ve Meslekler -2


Sanattan hoşlanıyorsanız

 

•          Sanat Tarihi,

 

•          Baskı Sanatları, Fotoğrafçılık,

 

•          El Sanatları,

 

•          Güzel Sanatlar, Heykel,

 

•          İç Mimari,

 

•          Resim,

 

•          Seramik Sanatları,

 

•          Fotoğraf,

 

•          Duvar Süsleme

 

•          Süsleme,

 

•          Dekorasyon,

 

•          Tiyatro,

 

•          Restorasyon,

 

•          Seramik,

 

•          Yapı Ressamlığı,

 

•          Serigrafi,

 

•          Tekstil,

 

•          Matbaacılık,

 

Halıcılık,

 

Bilimsel çalışmadan 
hoşlanıyorsanız

 

•          Astronomi,

 

•          Biyoloji,

 

•          Fizik,

 

•          Kimya,

 

•          Diyetetik,

 

•          Eczacılık,

 

•          Tıbbi Bilimler,

 

•          Jeofizik,

 

•          Matematik Mühendisliği,

 

•          Seramik,

 

•            Su Ürünleri,

 

•            Antropoloji,

 

•            Klasik Arkeoloji,

 

•            Bilim Tarihi,

 

•            Tarih,

 

•            Biyo-Kimya,

 

•            Moleküler Biyoloji,

 

•            Uzay Bilimleri,

 

•            Sosyoloji,

 

•            Tıbbi Dokümantasyon .

 

 

 

Biyoloji ve Kimyayı 
seviyorsanız

 

•          Biyokimya,

 

•          Diyetetik,

 

•          Genetik,

 

•          Eczacılık,

 

•          Sağlık Memurluğu,

 

•          Veterinerlik,

 

•          Deri Lif Tek.,

 

•          Gıda Bilimi,

 

•          Su Ürünleri,

 

•          Süt Tek.,

 

•            Biyokimya Öğretmenliği,

 

•            Anestezi, Patoloji,

 

•            Su-Süt Ürünleri,

 

•            Gıda,

 

•            Denizcilik,

 

•            Diyaliz,

 

•            Tıbbi Laboratuar,

 

•            Radyoloji

 

 

 

Matematik ve İşletmeye 
İlginiz varsa

 

•          İşletme,

 

•          Maliye,

 

•          Muhasebe,

 

•          Ekonomi,

 

•          Bilgisayarlı

 

•          Muhasebe,

 

•          Tarım Ekonomisi,

 

•          Aktüarya,

 

•            Bankacılık,

 

•            Ekonometri,

 

•            İktisat,

 

•            İşletme,

 

•            Sermaye Piyasası,

 

•            Sigortacılık,

 

•            İstatistik,

 

•            Bilgisayarlı Muhasebe

 

 

 

 

 

Zooloji–Ekonomiye 
İlgi Duyuyorsanız

 

•          Hayvancılık,

 

•          Balıkçılık,

 

•          Su Ürünleri,

 

•          Süt Ürünleri,

 

•          Zootekni,

 

•          Orman Endüstri Mühendisliği,

 

•          Veterinerlik,

 

•          Besicilik,

 

•            Dericilik,

 

•            Et Endüstrisi,

 

•            Fermantasyon,

 

•            Çiftlik Yönetimi,

 

•            Arıcılık, Kuşçuluk

 

•            Deri Lif Teknolojisi,

 

•            Gıda Bilimi,

 

 

 

Açık Havada 
Çalışmayı Seviyorsanız

 

•          Çevre Mühendisliği,

 

•          Deniz Teknolojisi,

 

•          Jeoloji Mühendisliği,

 

•          Bahçe Bitkileri,

 

•          Tarla Bitkileri,

 

•          Tütün Exper,

 

•          Orman Mühendisliği,

 

•          Beden eğitimi,

 

•            Peyzaj

 

•            Mimarlığı,

 

•            Tarımsal Yapılanma,

 

•            Arıcılık,

 

•            Bağcılık,

 

•            Bahçe Ziraatı .

 

 

 

Seyahatten Hoşlanıyorsanız

 

 

•          Deniz Ulaştırma Mühendisliği,

 

•          Gemi Makineleri Mühendisliği,

 

•          Güverte,

 

•          Arkeoloji,

 

•          Deniz İşletmeciliği,

 

•          Turizm İşletmeciliği,

 

•          Mütercimlik,

 

•          Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği,

 

•          Pazarlama,

 

•          Denizcilik,

 

•          Turizm Rehberliği .

 

 

 

Mühendislikle beraber 
Sosyal Bilimlere İlgi Duyuyorsanız

 

•          Endüstri Mühendisliği,

 

•          İşletme,

 

•          Mimarlık,

 

•          Şehir Planlama,

 

•          Çevre Mühendisliği .

 

 

 

 


https://www.tomarzalisesi.k12.tr/